כנס עיר ומגדר
תכנון אסטרטגי מגדרי בגופים ציבוריים, איזון בין עבודה וחיים פרטיים - ברמה האישית והמערכתית, מניעת אלימות בראייה גלובלית ורב תרבותית, תכניות לחינוך לשוויון מגדרי, יישום החלטת האו"ם 1325 לבטחון וייצוג של נשים.

בואו לשמוע, להשמיע ולהשפיע בתהליך שיתוף ציבור ייחודי שאת תוצאותיו תוכלו לראות כבר ביום הכנס!
comity_title
פרופ' נעמי חזן, דקנית ביה"ס לחברה ופוליטיקה, האקדמית תל-אביביפו | רות סופר, יועצת ראש העירייה לשוויון מגדרי, עיריית תל-אביביפו, מייסדת הכנס | אור סרי, רכזת מדיניות מגדרית, עיריית תל-אביביפו, מנהלת הכנס | ד"ר עמית קפלן, האקדמית תל-אביביפו | פרופ' יעל השילוני דולב, האקדמית תל-אביביפו
ההשתתפות בכנס ללא תשלום
וכרוכה בהרשמה מראש
מספר המקומות מוגבל | ייתכנו שינויים בתכנית
הצטרפו אלינו ב-f
designed by touch
נבנה ע"י Vital - בניית אתרים